Technologia wielkoblokowa

W budownictwie wielkoblokowym ściany i stropy są tu elementami wielkowymiarowymi, z tym, że podział ścian budynku nie jest związany z podziałem wnętrza na pomieszczenia, a ściana zamykająca jedno pomieszczenie może składać się z kilku bloków. Szerokości elementów ściennych i stropowych nie przekraczają 1,50m, a wysokość elementów ściennych wynosi zazwyczaj tyle, ile wysokość kondygnacji. Budynki z elementów wielkoblokowych mają najczęściej poprzeczny układ konstrukcyjny, a ściany szczytowe (skrajne) wykonane są z bloków pełniących rolę konstrukcyjną i osłonową. Ściany podłużne budynku są ścianami osłonowymi i mogą być murowane z drobnych elementów lub wykonane z prefabrykatów. Technologia wielkoblokowa, popularna była w Polsce w latach 1960-1970, następnie została ona zastąpiona przez technologię wielkopłytową.

O serwisie

Poliuretany znajdują swoje zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu, ale nie tylko.  Doskonale sprawdzają sie w produktach codziennego użytku oraz w budownictwie. Inaczej mówiąc jest to materiał niezwykle uniwersalny, a przy tym tańszy niż jego odpowiedniki. 

Kontakt

8063 695 741

kontakt@webhandel.pl

Galeria